U kunt bij ons terecht voor de volgende adviezen:
• Teeltadvies voor de diverse vruchtgroenteteelten
• Managementondersteuning in uw bedrijf
• Complete analyse van uw klimaatcomputer met de daarbij behorende rapportage